top website

Archandělé – kdo jsou?

archandělé

Archandělé jsou v tradiční křesťanské teologii vyšší andělské bytosti, které mají zvláštní vztah s Bohem a plní důležité úkoly v jeho službě. Název „archanděl“ pochází z řeckého „archangelos“, což znamená „první anděl“. Archandělé jsou považováni za nejvyšší hierarchii andělských bytostí a jsou často zobrazováni s křídly a mečem.

Archandělé podle křesťanské tradice

Podle křesťanské tradice existuje sedm archandělů: Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Raguel, Remiel a Saraqael. Nejznámější z nich je pravděpodobně archanděl Michael, který je považován za ochránce Izraele a Božího lidu. Podle knihy Zjevení svatého Jana bojuje Michael s Satanem a padlými anděly a nakonec je porazí. V křesťanské ikonografii bývá Michael zobrazován s mečem a štítem.

Dalším známým archandělem je Gabriel, který je spojován s Božím poselstvím a s předpovídáním budoucnosti. Podle Bible byl Gabriel tím, kdo oznámil Panně Marii, že porodí Syna Božího. V tradiční ikonografii bývá Gabriel zobrazován s trubkou, kterou má v ruce.

Raphael je další z archandělů, který se objevuje v biblických textech. Podle knihy Tobit byl Raphael poslán Bohem, aby pomohl Tobitovi v jeho potížích a aby uzdravil jeho syna Tobiáše. Raphael je považován za patrona cestujících, zdravotníků a kněží.

Náš tip: Podívejte se taky na rozdělení andělů

Uriel je dalším archandělem, který je méně známý než Michael, Gabriel a Raphael. Je považován za anděla spravedlnosti a je spojován s Božím trestem a soudem. Podle některých zdrojů je Uriel také považován za anděla, který ukázal Adamovi a Evě, jak se vrátit do Ráje.

Raguel, Remiel a Saraqael jsou méně známí archandělé, kteří se vyskytují pouze v některých apokryfních textech. Raguel je spojován s Božím spravedlivým soudem a s trestem padlých andělů. Remiel je považován za anděla, který pomáhá lidem, aby po smrti našli svou cestu ke světlu. Saraqael je spojován s uzdravením a s pomocí v boji s démony.

V tradiční křesťanské teologii mají archandělé důležité úkoly v Božím plánu spásy. Patří mezi ně ochrana a vedení Božího lidu, boj s démony a duchovní vývoj lidstva. Podle křesťanské víry jsou archandělé schopni přinést poselství a vedení od Boha lidem, ale také pomáhat v boji s démony a ochránit lidi před nebezpečím.

Současnost

V současné době se koncept archandělů objevuje nejen v křesťanské teologii, ale také v mnoha dalších náboženských tradicích a esoterických učeních. V těchto tradicích mají archandělé obdobné funkce jako v křesťanství, jako jsou ochrana a vedení, a jsou považováni za mocné duchovní bytosti, které mohou pomoci lidem při duchovním růstu a transformaci.

Většina křesťanů se modlí k archandělům jako k patronům různých situací a problémů. Michaela si vybírají ochráncem před zlem a jako pomoc v boji se silami zla, Gabriela si zvolí rodiče, kteří čekají dítě, aby jim pomohl s radostnými zprávami, Raphael je patronem cestujících, zdravotníků a kněží a Uriel se modlí když se řeší otázky spravedlnosti.

V současné době se archandělé těší stále větší popularitě nejen mezi křesťany, ale také mezi lidmi hledajícími duchovní cestu. Jejich úloha v lidském životě a možnost pomocí při řešení problémů a překonávání výzev se stává stále více známou a respektovanou.

adbanner