top website

Aura – význam jednotlivých barev

Aura

Aura je vlastně energie, která obklopuje všechny živé bytosti. Je barevná a podle jejího zabarvení můžeme říct, jaké rysy má dotyčný člověk, jaké má předpoklady, schopnosti, na co myslí.

Ve světle je aura větší, ve tmě naopak menší. Unavený člověk má také menší auru naopak člověk šťastný a plný optimismu zase větší. Můžeme tedy říci, že aura je energetický obal, v jehož středu se daná bytost nachází.

Schopnost vidět auru v podstatě znamená umět se naladit na „signál“ jiné osoby.
Toho je za jistých okolností schopen každý člověk. Můžeme tak prostřednictvím aury poznávat ostatní lidi a koneckonců i sami sebe. Každý z nás již auru někdy viděl. Mám na mysli obrázky světců, konkrétně jejich svatozáře /aureoly/, namalované kolem jejich hlav. Jsou to vlastně aury. Jsou však minimalizované a soustředěné k jednomu bodu a to je hlava.

Tradiční významy barev aury

ČERVENÁ: smyslnost, tělesnost, vitalita, agrese
ORANŽOVÁ: emoce, zdraví
ŽLUTÁ: tvůrčí schopnosti, intelekt
ZELENÁ: uzdravování, láska k přírodě
MODRÁ: učitel, cestovatel, hledač moudrosti
INDIGOVÁ: starostlivost, péče o jiné, humanitární sklony
FIALOVÁ: duchovnost, intuice, učitel, jasnovidnost
RŮŽOVÁ: materialismus, stanovení cíle, tvrdá práce
BRONZOVÁ: humanitární sklony, sebeobětování
BÍLÁ: duchovnost, čistota, nesobeckost
STŘÍBRNÁ: intuice, idealismus, snění, vizionářství
ZLATÁ: neomezené možnost

Auru můžeme vnímat nejen vizuálně, ale můžeme využít také numerologických znalostí a barvy aury si „vypočítat“. Potřebujeme k tomu znát datum narození dané osoby. Podle výpočtu pak stanovíme „hlavní“ a „vedlejší“ barvu aury.

Výpočet:

1. Sečteme datum narození a součet převedeme na číslo od 1 do 9. Avšak s jedinou výjimkou, a to jsou číslo 11 a 22. Tato čísla nepřevádíme na 2 a 4. A to z toho důvodu, že 11 i 22 jsou v numerologii považována za tzv. mistrovská čísla. Součet čísel data narození nám dá „hlavní“ barvu.

Příklad: Datum narození je 24. 12. 1928. Sčítáme: 2+4+1+2+1+9+2+8=29, 2+9=11. Toto číslo již dále nerozkládáme. Kdybychom však měli výsledek například 14, sčítali bychom dál: 1+4=5.

2. O „vedlejší“ barvě nás pak informuje číslice dne narození. Použijme předchozí datum narození. To pak znamená, že se jedná o 24. Opět sčítáme: 2+4=6. Číslo dne narození nás informuje o „vedlejší“ barvě aury.

„Hlavní“ barva nám dává přehled o nejdůležitějších rysech dotyčného člověka.
„Vedlejší“ barva nás pak informuje zejména o jeho schopnostech.

adbanner